URMĂREȘTE-NE PE

TERMENI ȘI CONDIȚII

Atenție: Vă rugăm să citiți aceste condiții cu atenție înainte de a utiliza acest website. Utilizarea acestui website confirmă faptul că ați acceptat tacit termenii și condițiile scrise mai jos:

  • Toate paginile site-ului hotelpremier.ro sunt proprietatea firmei S.C. Premier Garden S.R.L.
  • Toate codurile HTML deținute de acest website sunt proprietatea firmei S.C. Premier Garden S.R.L.

 

Art.1 Condiții de utilizare

 

Informațiile și materialele folosite în acest site sunt rezervate de S.C. Premier Garden S.R.L. Folosirea oricărui text, imagine, material, fișier sau obiect de construcție din acest site în alte scopuri decât cele necomerciale și cele specificate în site, fără acordul scris al S.C. Premier Garden S.R.L. este interzisă, toate acestea fiind protejate potrivit prevederilor legii dreptului de autor. Datele și informațiile sunt prezentate în website-ul S.C. Premier Garden S.R.L. numai în scopuri informative.S.C. Premier Garden S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica sau schimba atât conținutul, cât și structura website-ului în orice moment și fără o notificare prealabilă. Datele referitoare la alte companii sunt folosite cu acordul expres al tuturor părților implicate și pot fi schimbate sau modificate oricând la cererea acestora.

 

Art.2 Utilizarea site-ului

 

S.C. Premier Garden S.R.L. vă autorizează să explorati acest site numai dacă utilizarea este în scop personal, necomercial, cu condiția să mențineți toate simbolurile și textele cu privire la copyright și drepturile de proprietate pe care le conțin materialele originale pe orice copie a materialelor. Nu puteți modifica în nici un mod materialele din acest site sau să le reproduceți, să le expuneți în public, să le redistribuiți cu scop comercial. Utilizarea acestor materiale pe alte site-uri sau rețele de calculatoare, în orice scop, este interzisă. Materialele din acest site sunt proprietatea S.C. Premier Garden S.R.L. și utilizarea neautorizată a acestora poate viola legea dreptului de autor. În condițiile nerespectării acestor condiții, nu mai sunteți autorizați să utilizați acest site și trebuie să distrugeți toate materialele tipărite sau salvate în calculator.

 

Art. 3 Prelucrarea informației

 

Informația va fi prelucrată de către hotelpremier.ro în conformitate cu prevederile Legilor nr. 676/2001 și 677/2001, putând fi folosită în scopuri asociate comercializării serviciilor și produselor companiei, cum ar fi:
3.1 Procesarea comenzilor sau cererilor dumneavoastră;
3.2 Oferirea de produse și/sau servicii către dumneavoastră;
3.3 Facturare;
3.4 Soluționarea cererilor, întrebărilor sau a reclamațiilor dumneavoastră;
3.5 Realizarea studiilor de piață și de produs și marketingul produselor și al serviciilor Complexului Hotelier Premier și ale companiilor asociate/parteneri;
3.6 Contactarea dumneavoastră (inclusiv prin poștă, email, fax, mesaje text, pager sau telefon) în legătură cu oferte de produse și servicii ale Complexului Hotelier Premier și ale companiilor asociate/parteneri sau în legătură cu produse și servicii ale unor terțe părți care credem că ar putea fi de interes pentru dumneavoastră (în afară de cazul în care ne-ați adresat o cerere scrisă să nu fiți contactat în acest sens);
3.7 Alocarea sau oferirea unor eventuale recompense, reduceri sau beneficii.

 

Art.4 Dezvăluirea informației

 

S.C. Premier Garden S.R.L. are dreptul să dezvăluie informația:
4.1 companiilor asociate/parteneri, care pot folosi informația în aceleași scopuri ca și Complexul Hotelier Premier;
4.2 terțelor părti specificate la art. 3.6;
4.3 agențiilor de urmărire a creditelor (în afară de cazul în care avem o altfel de ințelegere) care au dreptul de a schimba informații despre tine cu alte organizații și care pot ține evidența persoanelor care au datorii.

 

Art.5 Transferul informației în afara României

 

În atingerea scopurilor specificate la Art.1, S.C. Premier Garden S.R.L. va avea dreptul de a transfera informația unor terțe companii din străinătate.

 

Art.6 Drepturile dumneavoastră

 

6.1 Cu privire la prelucrarea informației, vă aducem la cunoștință că aveți următoarele drepturi:
a) de a obține, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt prelucrate de către noi;
b) de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația dumneavoastră particulară, ca date care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată, prelucrarea nu va mai viza datele în cauză;
c) de a vă opune, în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care vă vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele S.C. Premier Garden S.R.L. sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop;
d) de a înainta plângere, către autoritatea de supraveghere în situația în care considerați că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate conform legii;
6.2 Pentru situațiile prevăzute la lit.a), lit.b) și lit.c) ne veți înainta o cerere scrisă, datată și semnată. În cerere veți preciza dacă doriți ca informațiile să vă fie comunicate la o anumită adresă (chiar și e-mail) sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure predarea numai personal.
6.3 S.C. Premier Garden S.R.L. vă va comunica măsurile adoptate/informațiile solicitate în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

 

Art.7 Legăturile spre alte site-uri

 

Legăturile spre alte site-uri de pe acest site sunt oferite doar pentru a vă ajuta. Dacă utilizați aceste legături, veți părăsi site-ul Complexului Premier. S.C. Premier Garden S.R.L. nu a analizat aceste site-uri, nu controlează și nu este responsabil pentru aceste site-uri sau conținutul lor. Astfel, S.C. Premier Garden S.R.L. nu girează sau nu le reprezintă, inclusiv informațiile, software-ul și alte produse sau materiale găsite pe aceste site-uri sau orice rezultate care pot fi obținute prin utilizarea lor. Dacă decideți să le utilizați, o faceți pe propria raspundere.

 

Art.8 Brand-urile

 

Premier este un brand înregistrat al S.C. Premier Garden S.R.L.

 

Art.9 Promoțiile

 

Toate promoțiile sunt supuse disponibilității și inventarului S.C. Premier Garden S.R.L. își rezervă drepturile să schimbe, modifice sau să anuleze promoțiile în orice moment și fără anunț în prealabil.

 

Art.10 Disclaimer

 

MATERIALELE ȘI SERVICIILE OFERITE DE ACEST SITE SUNT OFERITE „AȘA CUM SUNT” FĂRĂ NICI O GARANȚIE DE ORICE FEL, INCLUZÂND GARANȚIILE DE COMERCIALIZARE, DE A SE POTRIVI PENTRU O ANUMITĂ UTILIZARE SAU DE NEINCĂLCARE A PROPRIEȚĂȚII INTELECTUALE. S.C. Premier Garden S.R.L. nu garantează acuratețea și integritatea materialelor sau serviciilor de pe acest site. S.C. Premier Garden S.R.L. ar putea face schimbări în materialele și serviciile din acest site, sau în produsele și prețurile descrise, oricând fără anunț în prealabil. Materialele și serviciile din acest site ar putea să nu mai fie actuale, iar S.C. Premier Garden S.R.L. nu se obligă să actualizeze materialele și serviciile conținute de acest site, decât în urma unei adrese exprese din partea partenerilor sau a colaboratorilor acestui site.

 

Art.11 Limitarea responsabilităților

 

S.C. PREMIER GARDEN S.R.L., furnizorii săi sau alte părți care sunt menționate pe acest site, nu sunt responsabile în nici o circumstanță pentru orice fel de pierderi (incluzând, fără limitări, cele rezultate din profituri pierdute, pierderea datelor sau întreruperea activității) rezultate din utilizarea, incapacitatea de a utiliza sau din rezultatele utilizării acestui site, a oricăror site-uri legate la acest site sau din materialele, informațiile sau serviciile conținute pe oricare din aceste site-uri, indiferent dacă sunt bazate pe garanție, contract sau orice alta teorie legală și indiferent dacă a fost sau nu atenționat de posibilitatea apariției de astfel de pierderi. Dacă utilizarea materialelor, informațiilor sau serviciilor de pe acest site are ca rezultat apariția necesității de service, reparații sau corecții ale echipamentelor sau a datelor, vă asumați costurile presupuse de acestea. Legea aplicabilă în aceste cazuri ar putea să nu permită excluderea sau limitarea pagubelor apărute ca și consecință sau din întamplare, astfel încât limitarea de mai sus sau excluderea nu se aplică în cazul dumneavoastră.

 

Art.12 Legile aplicabile

 

Acest site este administrat de S.C. Premier Garden S.R.L. din birourile sale din Cluj-Napoca, Romania. S.C. Premier Garden S.R.L. nu specifică faptul că materialele sau serviciile de pe acest site sunt în concordanță sau disponibile pentru utilizarea în afara României și că accesul din teritorii unde conținutul lor este ilegal sau interzis. Nu puteți utiliza/exporta materialele și serviciile din acest site sau orice copie sau adaptare care violează orice lege sau reglementare aplicabilă, incluzând fără limită legile și reglementările statului român. Dacă accesați site-ul din afara României, o faceți pe propria dumneavoastră răspundere. Aceste condiții vor fi respectate în concordanță cu legile statului roman.

 

Art.13 Generalități

 

S.C. Premier Garden S.R.L. poate schimba aceste condiții oricând prin modificarea acestui anunț. Ar trebui să vizitați această pagină periodic, pentru a revedea aceste condiții. Anumite dispoziții ale acestor condiții ar putea fi anulate de anumite anunțuri sau condiții legale localizate pe anumite pagini ale site-ului.

 

PENTRU UTILIZAREA ACESTUI SITE ESTE NECESAR Să CITIȚI ȘI SĂ ACCEPTAȚI ACESTE REGULI ÎN TOTALITATE. VIZITAREA ÎN CONTINUARE A ACESTUI SITE PRESUPUNE CĂ SUNTEȚI DE ACORD CU ACESTE REGULI.