URMĂREȘTE-NE PE

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

 S.C. PREMIER GARDEN S.R.L, în calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului hotelpremier.ro respectă caracterul privat și securitatea informației furnizate de către dumneavoastră atunci când utilizați acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care a creat și aplică prezenta Politică de Confidențialitate. Vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune Termenilor și condițiilor de utilizare și Politicii de confidențialitate și implică acceptul implicit al dumneavoastră cu privire la acestea și reprezintă acordul dumneavoastră tacit cu privire la conținutul Termenilor și condițiilor de utilizare și Politicii de confidențialitate.

 

S.C. PREMIER GARDEN S.R.L își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul website-ului hotelpremier.ro, precum și Politica de Confidențialitate și Termenii și condițiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să vizitați periodic această secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați. Termenii și condițiile și Politica de Confidențialitate prezentate sunt valabile și se aplică conținutului web-siteului hotelpremier.ro

 

Definiții:

 • date cu caracter personal – orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;
 • stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
 • sistem de evidență a datelor cu caracter personal – orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcționale ori geografice;
 • operator – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • terț– orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;
 • destinatar – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;
 • date anonime – date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;
 • date statistice – date care au fost obtinuțe ca urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane și sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice și/sau de informare, promovare.

 

Colectarea de date cu caracter personal
 
S.C. PREMIER GARDEN S.R.L poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal, dar numai cu acordul dumneavoastră și dacă ni le furnizați voluntar. Colectarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video se face cu acordul dumneavoastră tacit ( înțelegerea și acceptarea semnificației indicatorului „Zonă supravegheată video”). Spațiile supravegheate video sunt recepția hotelului, parcarea și imprejmuirile aferente hotelului.


Formularul de comandă prezentat pe site-ul hotelpremier.ro cere informații prin care puteți fi identificat sau prin care vă putem contacta pentru rezervarea serviciilor turistice și apoi facturarea serviciilor. Aceste informații sunt prelucrate numai de persoanele care se ocupă de rezervări online, potrivit organigramei societății. Aceste persoane au obligația de a utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate cu ocazia completării formularului de rezervare numai în interesul serviciului. De asemenea, în cazul în care utilizatorul decide achiziționarea pachetului turistic și/sau de organizări evenimente solicitat, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt necesare întocmirii documentelor financiar-contabile conform legii. Toate aceste documente sunt transmise în mod securizat departamentului de contabilitate spre a fi înregistrate si declarate conform legii. Persoanelor care intră în contact cu datele dumneavoastră cu caracter personal le este interzisă utilizarea acestor date în afara serviciului, precum și comunicarea acestor date către terțe persoane.


Orice informație furnizată de dumneavoastră va fi considerată și va reprezenta consimțământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de S.C. PREMIER GARDEN S.R.L în conformitate cu scopurile menționate mai jos:

 • Pentru confirmarea comenzii formulate;
 • Pentru a livra documentele financiar contabile aferente serviciilor pe care le-ați cerut sau achiziționat;
 • Pentru a ne ajuta să vă transmitem cea mai bună ofertă la solicitarea dumneavoastră;
 • Pentru a soluționa cererile și reclamațiile dumneavoastră.

S.C. PREMIER GARDEN S.R.L poate dezvălui datele cu caracter personal către terți dacă acest lucru este cerut de lege sau dacă există o solicitare din partea dumneavoastră în acest sens.
Atunci când suntem solicitați să furnizăm date cu caracter personal sau ni se permite acest lucru, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii obiectului solicitării.


S.C. PREMIER GARDEN S.R.L nu vinde, nu schimbă și nu închiriază date cu caracter personal către terți.

 

Utilizarea datelor statistice și datelor anonime
 
S.C. PREMIER GARDEN S.R.L nu folosește datele cu caracter personal pentru realizarea de date statistice. Datele cu caracter personal comunicate de turiști/agenții de turism, care conțin date cu caracter personal despre turiști, sunt prelucrate numai pentru a contracta servicii turistice și a emite documente financiar-contabile în vederea efectuării plății serviciilor comandate.

 

Legături externe
 
Site-ul http://www.hotelpremier.ro poate conține legături spre alte website-uri, în afara controlului S.C. PREMIER GARDEN S.R.L, website-uri pe care credem că le veți găsi utile. Dacă accesați aceste linkuri, veți accesa/vizita website-uri care pot avea o Politică de Confidențialitate diferită de S.C. PREMIER GARDEN S.R.L.

 

Minori
 
S.C. PREMIER GARDEN S.R.L nu vinde produse și/sau servicii care să fie cumpărate de către minori. S.C. PREMIER GARDEN S.R.L poate vinde sau încasa contravaloarea unor produse/servicii destinate minorilor, dar achiziționate de către un adult. Dacă sunteți minor și accesați un site, o puteți face doar dacă sunteți sub supravegherea unui părinte sau a tutorelui legal.

 

Impunerea acestei Politici de Confidențialitate
 
Dacă aveți întrebări legate Politica de Confidențialitate sau dacă doriți să fiți informat asupra datelor cu caracter personal prelucrate de către S.C. PREMIER GARDEN S.R.L și care vă privesc direct, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: office(at)hotelpremier. Nu aveţi acces direct la datele stocate pe serverul nostru. Pentru a modifica sau şterge datele dumneavoastră personale, trimiteţi-ne un e-mail.

 

Legislație
 
Politica de Confidențialitate se supune legislației române. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației la sediul S.C. PREMIER GARDEN S.R.L. În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere în termenul precizat anterior, va fi considerată competentă instanța judecătorească potrivit dreptului comun.